Copyhjälp?

Snacka går ju men att sätta orden i en säljande och kommunikativ text är inte alltid lika enkelt.

Orsaken är däremot enkel. En säljande och lockande text kräver mer än bara rätt ordval och ordföljd för att ge önskad effekt.

Texten ska beröra rätt mottagare, locka till engagemang,  uppfylla kommunikativa syften och skapa nyfikenhet. Och naturligtvis berätta det mottagaren verkligen vill veta.
Annars är all kreativ tid bortkastad.

Det är väl just detta som är en copywriters utmaning men  även förmån att behärska.

Så vad vill du att vi ska berätta?